دوره های آموزشی

دستگاه و نرم افزار

گروه صنعتی آریو ماشین جم، جهت رضایت هرچه بیشتر و رفع نیازهای مشتریان خود، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کار با دستگاه و نرم افزارهای پرکاربرد صنعت چوب و فلز نموده است.

X