گندگی نجاری فلدر عرض ۶۳ سانت

گندگی نجاری فلدر مدل  D 963 دارای عرض کارگیر ۶۳۰ میلی متر است. این ماشین فوق العاده دقیق و قدرتمند اتریشی دارای بدنه ای محکم و کاملا صنعتی است. این گندگی چوب دارای توپی اسپیرال با ۹۵ تیغه مربعی قابل تعویض می باشد. قیمت دستگاه گندگی چوب و نجاری فلدر نسبت به نوع عمل کرد آن مناسب خواهد بود. بیشترین ارتفاع کارگیر این گندگی ۳۰۰ میلی متر است و تمامی تنظیمات D 963 الکترونیکی خواهد بود.

دستگاه گندگی نجاری فلدر مدل D 951

D 963 یک دستگاه مدرن و در کلاس دستگاه های صنعتی فلدر طبقه بندی می شود. این ماشین می تواند در ۳ شیفت کاری بی آنکه ذره ای در کیفیت افت داشته باشد کار کند. میز گندگی در این محصول توسط ۴ جک اسکرو بسیار با دقت تنظیم ارتفاع می شوند. میز این ماشین کاملا مسطح و صلب است و از زیر کاملا مشبک و مقاوم است. دسترسی به توپی، غلطک و موتور در این ماشین فوق العاده راحت و بی دردسر خواهد بود. به طور کلی قیمت دستگاه گندگی چوب و نجاری فلدر نسبت به نوع عمل کرد آن مناسب خواهد بود

مشخصات فنی گندگی D 963:

به طور کلی ویژگیها و آپشن های این گندگی نجاری را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

ویژگیهای الکتریکی:

برق مورد نیاز ۳ فاز ۴۰۰ ولت
بصورت آپشنال می توان این دستگاه را با برق تک فاز ۲۲۰ولت سفارش داد
توان موتور در حالت استاندارد ۱۰ اسب بخار است و تا ۱۳.۵ اسب بخار قابل ارتقاء خواهد بود

ویژگی های توپی:

قطر توپی ۱۲۰ میلی متر
بصورت استاندارد دارای توپی ۴ تیغ فلدر سیستم یا ژیلتی است
قابل سفارش با توپی ۴ تیغ با استاندارد TERSA می باشد
قابل سفارش با توپی ۹۵ تیغه مربعی می باشد

سیستم تغذیه و گندگی دستگاه:

عرض گندگی ۶۳۰ میلی متر
کمترین و بیشترین ارتفاع گندگی ۳ الی ۳۰۰ میلی متر
نمایشگر ارتفاع سطح میز گندگی
تنظیم ارتفاع الکتریکی بصورت آپشنال قابل سفارش است
دارای غلطک های استیل
سرعت تغذیه ۴الی ۱۶ متر بر دقیقه
قطر خروجی مکنده ۱۶۰ میلی متر
وزن دستگاه ۸۴۵ کیلوگرم

[tm_spacer size=”lg:30″]
[tm_slider gutter=”30″ auto_play=”3000″ items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:3″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%225063%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225070%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6%2063%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225069%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225068%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%20Silent-POWER%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225067%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20D%20963%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225088%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%BA%D9%84%D8%B7%DA%A9%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%202%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%BA%D9%84%D8%B7%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225066%22%2C%22sub_title%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225089%22%2C%22sub_title%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22text%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20Digi-Drive%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225029%22%2C%22sub_title%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%81%D9%84%D8%AF%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%22%7D%5D”]