انتخاب صحیح دورکن

به لحاظ فنی ۳ فاکتور اصلی برای انتخاب صحیح دورکن وجود دارد. در ابتدا باید سایز دستگاه را در نظر گرفت. این مورد با توجه به نوع نیاز و فضای کارگاهی مشخص خواهد شد.

دستگاه لبه چسبان کاوا چوب

دستگاه لبه چسبان کاوا چوب در کلاس لبه چسبانهای صنعتی و اتوماتیک از ۴ تا ۷ ایستگاه یا فول قرار می گیرند. این دستگاه با توجه به کیفیت در انتخاب قطعات به کار رفته بسیار محبوب و کارآمد می باشند.

X