• سمت : مدیر پروژه

مشخصات کارشناس

  • تلفن : ۰۲۱۵۶۷۱۷۶۶۸
  • داخلی : 306
  • تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۱۸۰۰۵۲
  • ایمیل : nouri@ario.co